Giru Kritik :Vakert velformet huvud, bra ögon, ören og udtryk,utmarkt hals og overlinie,velboren svans,velutveklet for alderen,vbra benstammer, tilstreklig vinklet frem og bak. fine fötter, utmerkt stabilt stek,riktig pels.bra kvalitet.

Dommer Nina Karlsdotter sverige.

Excellent ,CK,juniorcert,cert,bedste junior,BIR samt BIS 3 JUNIOR.